Arbetsdokument, på vägen till rubriker i för På burklös mark - Stefan Hammarén

Arbetsdokument, på vägen till rubriker i för På burklös mark.

Version I, brödversion.

 

 

Nyhemlig soppbok - Nehemjas

 

På ässjan soppa - Essrad

 

Jobs begiftiga nötsoppa

 

 

Sefanjas soppbok - pistaschsoppa

(pistasch istället för pastisch)

 

 

i denna bok:

Sakrals hornssoppa

 

 

(Sakarja, 1 Kapitlet

 

 

Uppmaning till omvändelse. Ryttarna.

Hornen)

 

 

Mikas fängelsesoppa (Mika) (racerföraren Mika Häkkinen, Häkki är bur på finska.

Finns också "Pyhä-Häkki National Park" is located in Central Finland) with a total surface area of 7770 sq.km.

Pyhä-Häkki National Park are [is] managed by Metsähallitus [Forststyrelsen]. / "Pyhä" som faktiskt är "helig"

 

: Mikas helig naturell soppa, soppbok från fängslans land

/finns något kopparstick på urskog, och där under skriver du nånting som:

 

 

"Pyhä-Häkki National Park" is located in Central Finland)

with a total surface area of 7770 sq.km.

Pyhä-Häkki National Park are [is] managed by Metsähallitus (Forststyrelsen).

 

 

Noteras kan att På burklös mark finns en hel del träd. Att kopparsticken inte alls är Pyhä-Häkki National Park ger vi självfallet fan i. Har du träd på någon som är hängd i ett träd, vore det kanske också kul. Eller djur upphängda, något ont t.ex.?

 

 

Jakobs brevsoppa -recept en Jakobs' brev,

 

 

sopprättbok domarboken

Bibelträdets skönsoppbok

Dantes kryddbok Daniels bok el. Dante nånting, Dante sydd

 

 

Biblisk soppa

 

 

Eric Honeckers soppbok <-

urgammal apokalyptisk bok av biblisk karaktär, benämnd Henoks bok.

 

 

Amorinisk bok

Mormonstersoppbok <-

En "ljusets ängel" uppenbarade också den sk Mormons Bok

 

 

Hesakielen soppbok (hesa -> helsingfors, kieli -> språk)

| Heskeles soppbok < -

profetian i Hesekiels bok där Herren Gud säger: "Jag skall ta bort

Kannsoppblandbok <-

Kanaan i Gamla Testamentet

 

 

Jesajas soppbok

Yeshaj soppbok

Jesaja är den bok i Gamla Testamentet

 

 

Nehemlig soppskrift/bok

Nejhems soppbok

 

 

Nehemjas bok i gamla testamentet

 

 

Esters soppbok

Esters bok i Gamla Testamentet

 

 

Fartygssoppbok

kabyssans soppbok, med smeknamn, sjömansslang "byssan"

 

 

Byssans soppbok!!!!

<-(Exodus 1947 - The ship the "Exodus 1947" came to stand as a symbol of the struggle for continued Jewish immigration to Eretz Israel in the aftermath of World War II)

 

 

byssa - "pipa" är ju också slang för bärstjälken

bysspersonal är också slang

byssperonals soppbok, nej det blev sämre

 

 

Josua dendroskitbok (Finns Joshua Tree, är det nu Josua träd, trädexpert är dendrolog, )

 

 

domarboken jävboken slevbok / blir inte bra

 

 

Jaha vicebok (Jahvisten)

 

 

Pentatekukboken Pentateuken

 

 

Elohiiri Elohisten hiiri är mus på finska, mus är nästan nära av mutta, elo- är elokuu augusti, elokuva bio, elohiirii (fibrillär z

muskelryckning, sendarrning, under ögat t.ex.)

-äv. augusti bok | Botbok och elohästsoppskrift,

-Botbok och elohästfestskrift

deus ex soppa Deuteronomium

devotmanssoppa

 

 

Lökticus soppa Leviticus

Ex duvpåssoppa | Ex påsduvsoppblandning Exodus

 

 

 

Stefan Hammarén är textingenjör& lyxpoet På burklös mark utkom på H:ström Förlag