Dikter av Angela García - Lasse Söderberg

Angela García, född 1957 i Colombia, har givit ut fyra diktsamlingar,

bland dem Om flyktigheten, som är tryckt på två språk.

I översättning av Lasse Söderberg

 

 

LUFT

 

Jag har nått gryningen via daggen

 

Jag glider nedför bladet

som darrar

i det tidiga blå

 

Jag lever i ordets kåda

ljuva kittling

 

Fåglarna dricker mig

mellan sånger

 

Jag är tråden som överlistar

labyrinten

 

 

DEN

 

Den älskade är dubbel

den närvarande och den frånvarande

den synlige och den främmanade

 

Den förste är trogen sin närhet

den andra är trogen sin fulländning

Den förste är jag trogen med ömhet

 

 

kärleken överfaller oss

Den andre är vi trogen med begär

kärleken tvingar oss

 

Jag säger till den ene:

Jag lever med dig

men jag älskar dig

 

Jag säger till den andre

Jag lever utan dig

men jag älskar dig

 

Det är svart att veta vilken av de två

som är påhittad

 

 

ANGELÄGET

 

 

angeläget är också att tillhöra intet

tillhöra ingen

risken i att vara fri

bunden bara vid livet

likt vilket som helst ögonblick

likt det minsta av allt utstrött i allt

 

fri

 

varken frånvarande

eller okänd

 

orörd

 

med skrattets majestät

i skuggans mitt

 

 

HEMLIGHET

 

 

Jag är din oro

den lösa snodden

som knyter till din dröms bubbla

 

I mörkret

sprutar mina ögon gnistor

 

Jag sluter inga pakter med dig

inga ekon kommer att tukta ordet

 

Jag är svindeln

 

Ditt oväsen släcker jag

med min andedräkt

 

Drick klippans essens

likt saft avsedd för biet